รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ (3994/0)

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
Culture and Health Risks
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  ประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558 (2556/0)

การประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2558
“เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุข สู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย”
ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
 ประกาศผลรางวัล ประกวด “เรื่องเล่า งานบันดาลใจ” (2277/0)

ชิงรางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
รับรางวัล “ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์” วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 ขอเชิญร่วมศุกร์เสวนา 4 ก.ย. 58 (1117/0)

ในหัวข้อ 
“ทบทวนประสบการณ์การสร้างกระบวนกรและการออกแบบกระบวนการ
เพื่อสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระบบบริการสุขภาพ”

โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านการออกแบบกระบวนการและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ
 เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา' หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา" (890/0)

แผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ หรือ “โครงการงานบันดาลใจ” 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา'
หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา” 
(Autoethnographic research and Contemplative education)
 


โครงการฝึกอบม “นักสร้างสรรค์งานบันดาลใจ” (2531/0)

"โครงการงานบันดาลใจ" 
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 


ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย (1566/0)

บทสรุปโดยสังเขป 
ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย : สมัชชาสุขภาพ การมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง  
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 3 (1562/0)

เรื่อง “การเรียนรู้งานกายภาพบำบัดชุมชนและการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง” 
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
 


อบรม “สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต” (1952/1)

โครงการ งานบันดาลใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม
สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้อง BB-210 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัครภายใน 18 มิถุนายน 2558
รับจำนวนจำกัด เพียง 35 ท่าน เท่านั้น !!!!! 
 


ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา (1661/0)

ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา
Science and Non-Science: Anthropology at the Ontological Turn 
โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน (2139/0)

"คำนำจากหนังสือ วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ และปารณัฐ สุขสุทธิ์ บก. (2014) นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ."

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ก้าวแรกสู่ “งานบันดาลใจ” (1441/0)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ก้าวแรกสู่งานบันดาลใจ” ขึ้น

 รพร.หล่มเก่า ผู้นำจิตปัญญามาประยุกต์ใช้กับการทำงานและองค์กร (1083/0)

วันที่ 18 -20 มีนาคม 2558 คณะผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมเครือข่ายคนทำงานสุขภาพ
 ศึกษาดูงานองค์กร “งานบันดาลใจ” ณ อำเภอลำสนธิ (695/0)

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
มีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ให้การทำงานเป็นวิถีแห่งการเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์งานบันดาลใจ (3067/0)

แผนงาน
งานบันดาลใจ Inspiration at Work
 
 
“ถ้าอยากไปได้เร็ว ให้ไปคนเดียว แต่ถ้าอยากไปได้ไกล ต้องไปด้วยกัน”
If  you want to go fast, go alone. If  you want to go far, go together. 

 


ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น (2217/0)

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือ  (1) การใช้ในการพัฒนางานประจำ  (2) การใช้ในการทำวิจัยในพื้นที่ (3) ประสบการณ์จากการนำไปใช้ในการเรียน การสอน หรืออบรม (4) การพัฒนาระบบข้อมูล
 


ประกวดเรื่องเล่า “งาน... บันดาลใจ” (5591/0)

ชิงรางวัล “ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558  เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2558

 หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน