รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1680/0)

ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง "มองสุขภาพ ผ่านแนวคิดสังคมเสี่ยงภัย" 

โดย อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย (4347/0)

เอกสารประกอบการประชุมศุกร์เสวนา 24 กรกฎาคม 2552

 E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน