รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (4551/0)

เรื่อง “สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : 
องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556

 โปรดทราบ... (4251/0)

ขอแจ้งการแก้ไขเนื้อหา
นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 
"R2R" จากงานวิจัยสู่งานประจำ
รายละเอียด ดังนี้


พบกับ สุขศาลา ฉบับที่ 20 “R2R” จากงานประจำสู่งานวิจัย (2139/0)

เปิดตัวครั้งแรกใน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6
“ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 


ประชุมวิชาการ 10 ปี สวสส. (2717/0)

เรื่อง "แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน"
(Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital)

วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ปรับของสมนาคุณการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก (4767/0)

สมาชิกนิตยสารสุขศาลาทุกท่าน
โปรดทราบ...
 เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" (4503/0)

แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ
การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทยเปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" (2944/0)

แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทยสุดยอด “เคล็ดวิชา”...10 ขั้นง่าย ๆ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (3454/0)

พบกับ...10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่
สุดยอด “เคล็ดวิชา” เพื่อ... นักวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน