รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การจัดการความรู้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 01 กรกฎาคม 2553 @ 08:26


แต่เดิมมา องค์ความรู้ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและแก้ไขปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยในทุกประเทศทั่วโลก ต่างก็เป็นความรู้ในรูปแบบที่เรียกว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

 

มีสถานะความรู้อยู่เหนือความรู้แบบอื่น ๆ ไม่ค่อยมีคนกล้าตั้งคำถาม ท้าทาย และตรวจสอบมากนัก แต่กลับเป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดในเชิงวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นับเป็นอุบายหนึ่งในการผนวกผสานความรู้ “ดั้งเดิม” กับ ความรู้ “แบบใหม่” ให้เข้ามาใกล้และกลมกลืนกันมากขึ้น เมื่อนักวิจัยทั้ง 20 โครงการ ได้ปลีกตัวจากโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน ปลีกตัวจากหน่วยงานที่คุ้นเคยไปสู่หน่วยงานอื่นในสถานที่ทำงานเดียวกัน ที่แต่เดิมอาจมีปฏิสัมพันธ์กันน้อย เพื่อหาข้อมูลผ่านการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่ม และนำข้อมูลเหล่านั้นมาตีความในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นงานวิจัยต้นแบบที่นำเสนอประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ และมีผลกระทบเชิงนโยบายอย่างสำคัญ 

--------------------------

ปลายทางของผลงานวิจัยเชิงคุณภาพเหล่านี้จะได้ไปนำเสนอในเวทีระดับชาติ
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 12 ในเดือนมีนาคม 2554
 
* อ่านเพิ่มเติมใน "สุขศาลา" ฉบับที่ 10 คอลัมน์ รายงานพิเศษ
 


ปรับของสมนาคุณการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
รางวัลการประกวดสร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ
ความตาย: เทคโนโลยีทางการแพทย์หรือวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนด
ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน