รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร สุขศาลา

เขียนโดย joojoop
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2553 @ 09:12


สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ ประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพ
จำนวน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร สุขศาลา ต่อไป
 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ได้จัดทำนิตยสาร “สุขศาลา” มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารความรู้ ข้อมูลข่าวสาร แนวคิด นโยบาย ตลอดจนผลงานหรือนวัตกรรมด้านการพัฒนาบริการปฐมภูมิไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างคุณค่าและการยอมรับบริการสุขภาพชุมชน อันส่งผลให้เกิดความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นสืบเนื่องต่อไป


 
สนใจส่งบทความและสอบถามที่
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 14  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  E-mail : suksala@gmail.com
 


มนุษย์ไบโอนิค
บนอานจักรยานมีแต่ความสุข
SHA Conference & Sharing 19-21 ธันวาคม 2555
เรื่องเล่าจากหมอคนหนึ่ง โดย น.พ. เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการ ร.พ. กะพ้อ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน