รถเข็น (0 ชิ้น)
 
วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์

เขียนโดย joojoop
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2554 @ 02:15


สไลด์ประกอบการบรรยายในงานประชุมวิชาการ
"งานวิจัยจากงานประจำ" Routine to Research
จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์
โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ของมนุษย์
ตั้งแต่ยุคสมัยที่ความรู้ได้มาจากการสังเกต (Observation) จดบันทึก (Recording) คิดตรึกตรองด้วยเหตุผล (Reasoning)
มาจนเป็นการทดลอง (Experimental) และเป็นการวิจัย (Research)
 ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
โปรดทราบ...
เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ"
วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน