รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 09:54


 
วิสัยทัศน์ 
ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ
 
พันธกิจ
1. สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
2. ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
3. พัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
4. สนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ให้บริการ โดยที่เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ (Human and patient rights ) และมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
5. เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง 3 กองทุน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ การจัดสรรงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย
 
(อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555-2559)
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
 
โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)
โทรสาร : 0 2143 9730-1 
เว็บไซต์ : www.nhso.go.th
 
สนใจขอรับบริการสอบถามปัญหา ติดต่อได้ที่
 
โทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่ด้านบนที่ระบุ
สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กรณีเหตุเกิดใน กทม.)
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มมที่ "สายด่วน สปสช. 1330"
 
แผนที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน