รถเข็น (0 ชิ้น)
 
“Medical Anthropology and the Harvard Experience” 

เขียนโดย suksala
จันทร์ 31 มีนาคม 2557 @ 04:55


บรรยายพิเศษ Prof. Dr. Arthur Kleinman
* เรื่อง “Medical Anthropology and the Harvard Experience” 
ศ. 21 มี.ค. 57 (3.00-16.30 น.) ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ สธ.

 
เป็นการสะท้อนเรื่องราวพัฒนาการของมานุษยวิทยาการแพทย์ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
จากสายตาของนักมานุษยวิทยาการแพทย์ที่บุกเบิกสาขาวิชานี้มาตั้งแต่ต้น 
และเป็นการสะท้อนย้อนคิดจากประสบการณ์การทำงานที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ที่ได้สร้างหลักสูตรมานุษยวิทยาการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
รวมทั้งเสนอข้อคิดสำหรับทิศทางในอนาคตของมานุษยวิทยาการแพทย์ในปัจจุบัน
 
มีผู้สนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน อาทิ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเครือข่ายคนทำานสุขภาพทั่วประเทศ
เข้าร่วมฟังการบบรยายในครั้งนี้กว่า 160 คน
 
จัดโดย 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SASA)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

เอกสารประกอบ


 
 
 
       
       
       
       

 
1

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน