รถเข็น (0 ชิ้น)
 
พบกับ 2 Special Project ในศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57

เขียนโดย suksala
พุธ 11 มิถุนายน 2557 @ 08:30


เวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) โดยผู้นำ คศน.
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) มีการนำเสนองานใน 2 หัวข้อ ดังนี้
 
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (เช้า)
หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการออกสูติบัตรให้แก่บุตรของผู้หนีภัยการสู้รบ"
เวลา 09.00-12.00 น.
 
โดย ปลัดอำเภอวชิระ โชติรสเศรณี  
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็น โดย 
ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว  ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เอกสารอ่านประกอบ
 
------------------------------------------------------
 
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (บ่าย)
หัวข้อ "การพัฒนาสำนึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
เวลา 13.30 -16.30 น. 
 
โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ และคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็น โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เอกสารอ่านประกอบ
 
 
 
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/วิพากษ์ โดย
1.ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
2.รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร 
3.นพ.วิชัย โชควิวัฒน
4.นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
5.นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
6.ทนายสุรชัย ตรงงาม
 
ดำเนินรายการและนำอภิปราย โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ณ ห้องกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 

--------------------------------------------------- 

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน