รถเข็น (0 ชิ้น)
 
รองนายกฯ เยี่ยมชม “หอประวัติศาสตร์สุขภาพ”

เขียนโดย suksala
อังคาร 04 พฤศจิกายน 2557 @ 10:17


วันจันทร์ที่  3 พฤศจิกายน 2557 ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)  ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู่ ที่ปรึกษาและ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
"หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" หนึ่งในความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ฯลฯ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์สุขภาพครั้งแรกของเมืองไทย ภายใต้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
ซึ่งได้รวบรวมข้าวของชิ้นสำคัญ และประมวลทุกอย่างที่คัดสรร ภายใต้แนวคิด “๑๐๐ บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” 
มีสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและดำเนินงาน 
หลังเสร็จจากภารกิจตรวจเยื่ยม ฟังบรรยายสรุปงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานกับทีมบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เรียนเชิญ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชม "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" 
บริเวณชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  โดยมี นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เป็นไกด์กิตติมศักดิ์นำชมเรื่องราวและข้าวของที่จัดแสดงในโซนต่างๆ จำนวน 9 โซน ได้แก่ 
1. จักรวาลภายใน จักรวาลภายนอก (Internal and External Universes) 
2. ชีวิตความเป็นอยู่ (Everyday Life)
3. พหุลักษณ์ทางการแพทย์ (Medical Pluralism)
4. ภูมิปัญญาสุขภาพ (Wisdom of Health)
5. การแพทย์ในสถานการณ์วิกฤต (Medicine in Critical Events)
6. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) 
7. รอยเวลาเส้นทางสุขภาพไทย (Thai Health Historical Timeline)
8. ความตายและวาระสุดท้ายของชีวิต (Death and Dying)
9. สุขภาพกับสังคม (Social Health)
ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องราว ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ผ่านห้วงเวลาต่างๆ ที่สะท้อนปัญหาการเรียนรู้ 
และการใช้ภูมิปัญญาที่แตกต่างไปตามบริบททางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น 
แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของระบบสุขภาพกับสังคมที่เชื่อมโยงกันอย่างมีพลวัตและน่าสนใจยิ่ง
"หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" จึงไม่ใช่แค่เพียงพิพิธภัณฑ์และส่วนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสุขภาพไทย ซึ่งถือว่าเเป็นหลังบ้านของ “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย” 
ที่เก็บรวบรวม รักษาเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่านัน ยังเป็นการสร้างสรรค์สื่อความรู้ผ่านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งงานออกแบบให้ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงสู่การจินตนาการใหม่ 
ถ่ายทอดให้ผู้เข้าชมเหมือนได้สัมผัสของจริงครั้งอดีตอีกด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร 26/146 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2951 1009 
E-mail : nham.thailand@gmail.com
 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
ชั้น 3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) ซอยสาธารณสุข 6 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0 2590 1352
โทรสาร: 0 2590 1498 
E-mail : suksala@gmail.com
 
หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
 


 

 

 

 

 

 รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน