รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา

เขียนโดย suksala
ศุกร์ 01 พฤษภาคม 2558 @ 04:29


ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา
Science and Non-Science: Anthropology at the Ontological Turn 
โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

เมื่อเส้นแบ่งระหว่างธรรมชาติและสังคม มนุษย์และอมนุษย์ ชีวิตและวัตถุสิ่งของ สังคมดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม่ รวมทั้งความรู้และความเชื่อถูกสลายไป ณ ตรงจุดเปลี่ยนทางภววิทยานี้ การพูดถึง “ศาสตร์” กับ “อศาสตร์” จึงกลายเป็นเรื่องไร้ความสำคัญไปในทันที สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าก็คือการสร้างความเข้าใจผ่าน “พหุภววิทยา” (Ontological pluralism) ที่สามารถมองเห็นและมีความละเอียดอ่อนต่อความจริงที่หลากหลายได้

"จุดเปลี่ยนทางภววิทยา" หรือ Ontological turn ในแวดวงมานุษยวิทยา โดยอภิปรายผ่านตัวอย่างร่วมสมัย 
บทความนี้ปรับปรุงและเขียนเพิ่มเติมขึ้นจากการเสวนา “ศาสตร์-อศาสตร์ เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*ดาวน์โหลดบทความ "ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา" ฉบับสมบูรณ์จดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มนุษยวิทยาการแพทย์ : ชาติพันธุ์นิพนธ์โรงพยาบาล และมานุษยวิทยาของการใส่ใจดูแล"
หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการสาธารณสุขไทย
สรุปการบรรยาย "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context" โดยศ.แคลร์ แชนด์เลอร์
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน