รถเข็น (0 ชิ้น)
 
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

เขียนโดย suksala
จันทร์ 19 ตุลาคม 2558 @ 13:49


แผนงาน
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
 

สธ. เตรียมงานใหญ่ เฉลิมฉลองการสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี 

 
    กระทรวงสาธารณสุขเตรียมตัวจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลา ๓ ปี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมาตลอดศตวรรษของการสาธารณสุขไทย แม้มีความท้าทายต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่การทำงานต่างๆ จะไม่ประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
    “เตรียมการเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ โดยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการจัดการให้เชื่อมโยงกัน เพื่อแสดงหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ ที่มาจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ในระบบสาธารณสุขไทย ให้ทุกคนมองประวัติศาสตร์แบบใหม่ไปสู่อนาคตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
 
    วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โอกาสสำคัญที่จะเฉลิมฉลองร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาและการบุกเบิกสร้างสรรค์ของนักการสาธารณสุขรุ่นก่อนๆ โดยประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของระบบสาธารณสุขไทยให้สาธารณชนได้ร่วมกันยินดีแก่สาธารณชน ตลอด ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น
 
 
๑. จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย” ขึ้นโดยใช้อาคารเรือนไทย กรมแพทย์แผนไทยฯ และหอจดหมายเหตุสุขภาพขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเข้าระบบงานจดหมายเหตุที่มีระบบครบวงจรนำออกมาใช้งาน และสามารถสื่อสารเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนรับรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์สมัยใหม่ และการสาธารณสุขต่างๆ
 
๒. รณรงค์ใหญ่ด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลโดยระดมองค์การต่างๆ และ อสม. ทั่วประเทศ
 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสร้าง Healing environment
 
๔. สำรวจผู้สูงวัยอายุ ๑๐๐ ปีหรือมากกว่าทั่วทุกพื้นที่ และมอบรางวัลเชิดชูคุณค่า การมอบรางวัลให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีทั่วประเทศ
 
๕. การอนุรักษ์อาคารเก่าในสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข อาทิ บ้านพักหมออนามัย หรือจัดรณรงค์ “๑๐๐ บุคคลต้นแบบ ๑๐๐ อาสาสมัครอุทิศตน หรือ ๑๐๐ ชุมชนต้นแบบ” 
 
๖. จัดทำหนังสือ “๑๐๐ เรื่องสุขภาพต้องรู้ คู่ครัวเรือน” เป็นคู่มือให้ความรู้สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่เป็นของที่ระลึกในวาระครบ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
 
๗. จัดงานมหกรรม ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงาน
 

 


03 ตุลาคม 2558 - 03 2559

โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)
ข่าวแจก การเตรียมงานใหญ่ เฉลิมฉลองการสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี
วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 2558
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” (ฉบับแก้ไข)
ประกาศพร้อมรายละเอียดและใบสมัคร (ฉบับที่ ๒)
ข้อมูลประกอบการออกแบบ "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย"
ประกาศโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” (ฉบับที่ 2) พร้อมใบสมัคร
๑๐๐ ปีการสาธารณสุข ๑ ศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินและหน่วยงานสนับสนุนโครงการฯ
Logo กระทรวงสาธารณสุข
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ฯ (แนวตั้ง)
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ฯ (แนวนอน)
การเตรียมงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย


การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน