รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ขอเชิญร่วม ศุกร์เสวนา 30 ต.ค. 58

เขียนโดย suksala
อังคาร 27 ตุลาคม 2558 @ 07:48


แผนงานวิจัย Culture and Risk สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วมงานศุกร์เสวนา หัวข้อ 
“มิติสังคมวัฒนธรรมของผู้ใช้ยากับทิศทางการทำงานด้านยาเสพติดในอนาคต”
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. 
 
เรื่อง   “โลกประสบการณ์ของผู้หญิงใช้ยา: มิติเพศสภาพและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง”
โดย   ผศ. ดร.ณิภัทรา หริตวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เรื่อง   “ทิศทางการดำเนินงานยาเสพติดในอนาคตอย่างสร้างสรรค์”
โดย    นายวีระพันธ์ งามมี นักกิจกรรมอิสระและเลขาธิการมูลนิธิโอโซน
                   
ดำเนินรายการโดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 88/37 (คลังและพัสดุ) ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณบงกช เจริญรัตน์ โทรศัพท์ 0 2590 2375 หรือ 08 6513 5563
 
เอกสารประกอบ
Niphattra Haritavorn. 2014. Surviving in two worlds: Social and structural violence of Thai female injecting drug users. International Journal and Drug Policy. 25:116-123.
 

 นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย
ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ
Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์
สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน