รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สธ.ตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย 100 ปี รวมวิวัฒนาการสาธารณสุขกว่า 7 แสนชิ้น

เขียนโดย suksala
พุธ 13 มกราคม 2559 @ 09:02


กระทรวงสาธารณสุข ตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย ครบรอบ 100 ปี แหล่งรวมมรดกทางประวัติศาสตร์สุขภาพ ขณะนี้มีกว่า 7 แสนชิ้น แสดงวิวัฒนาการสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทำให้คนไทยปลอดโรค ชวนบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ มอบหลักฐานการแพทย์และสาธารณสุขได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร

 

วันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ปี 2561 เพื่อรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย พร้อมรับมอบเอกสารสำคัญประวัติศาสตร์ ซึ่ง นพ.นัดดา ศรียาภัย อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้มีคุณูปการต่อการแพทย์สาธารณสุขไทย ได้รวบรวมไว้ตลอดชีวิต

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการทำงานด้านบริหารจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุด้านสุขภาพ โดยทำการปรับปรุงอาคารคลังและพัสดุ เพื่อจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยขึ้น ในวาระครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ในปี 2561 โดยมีพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 ระเบียบว่าด้วยการส่งเอกสารที่พ้นวาระการใช้งานแล้ว ให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติประกอบการดำเนินการครั้งนี้ เน้นย้ำความสำคัญของภารกิจในระดับชาติ และเพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมและอนุรักษ์เอกสารสำคัญและวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย ซึ่งขณะนี้หอจดหมายเหตุสุขภาพ ได้รวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้แล้วกว่า 7 แสนชิ้น เป็นภาพ 2 แสนชิ้น เอกสาร 5 แสนชิ้น

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ มอบหลักฐานและเอกสารด้านสาธารณสุขให้กับหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุขภาพ แสดงวิวัฒนาการสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบบทเรียนประวัติศาสตร์สาธารณสุข ให้เกิดวิธีการรักษาทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่ทำให้คนไทยปลอดโรคได้ รวมทั้งให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจและการบุกเบิกสร้างสรรค์สาธารณสุขไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความทุ่มเทของคนรุ่นก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข สามารถมอบได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร โทรศัพท์ 0 2951 1009

ทั้งนี้ เอกสารที่ นพ.นัดดา ศรียาภัย จะมอบให้หอจดหมายเหตุสุขภาพนั้น ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สื่อโสตทัศน์ต่างๆ เช่น แท่นพิมพ์ เลนส์ สไลด์ ภาพยนตร์กว่า 200 ม้วน สมุดบันทึก ตำราเรียนแพทย์ ใบลานแพทย์แผนไทย กว่า 30 กล่อง ซึ่งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยจะเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ ให้มีสภาพสมบูรณ์ เกิดความชำรุดเสียหายน้อยที่สุด โดยนายแพทย์นัดดา ศรียาภัย มีบทบาทสำคัญและมีคุณูปการในด้านการทำงานควบคุมและป้องกันวัณโรคตลอดช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่ปี 2490 จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในปี 2557 จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็น “ปรมาจารย์ด้านการควบคุมวัณโรคของประเทศไทย” ท่านเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมและดูแลรักษาโรควัณโรคมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย และได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาการด้านวัณโรคในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
       
 
ลิงก์ข่าวสื่อมวลชน

5. ห้องข่าว NBT นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย
ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ
Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์
สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน