รถเข็น (0 ชิ้น)
 
งานบันดาลใจ คือ ลมหายใจของคุณภาพ

เขียนโดย suksala
พฤหัส 31 มีนาคม 2559 @ 08:40


 

การประชุม "งานบันดาลใจ คือ ลมหายใจของคุณภาพ"
ในงาน 17th HA National Forum วันที่ 9-11 มีนาคม 2559 
ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 201: งานบันดาลใจ 
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
 
09.00-10.30 น.
A1-201 : คลินิกออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา 
โดย นพ. สายัณห์ เรืองกิตติกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
      พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
      ภก.ญ ดาริน จึงพัฒนาวดี  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย  
      อ.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ สถาปนิก/หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา 
 
10.30-12.00 น.
A2-201 : ลมหายใจในประวัติศาสตร์: ย้อนรอยเวลาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไทย
โดย ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย
      นพ.จำรูญ มีขนอน ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย
ดำเนินรายการโดย นพ.คำรณ ไชยศิริ อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข    
 
13.00-14.30 น.
A3-201: งานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ: The Inspiration at Work Project
โดย คุณทิชา ณ นคร (ป้ามล) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
ดำเนินรายการโดย นางสาวพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย

15.00-16.30
A4-201 : Cultural competency and quality healthcare
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
      นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
      นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  ผู้จัดการจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย/นักประวัติศาสตร์
      นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
08.30-10.00 น.
B2-201 World Caf? คนทำงานบันดาลใจ ช่วงที่ 1
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
      นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย ตำแหน่ง
      นางสาวพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย
      นางสาวสุธาสินี เอี่ยมสืบทับ

10.30-12.00
B2-201 World Caf? คนทำงานบันดาลใจ ช่วงที่ 2
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
      นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย
      นางสาวพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย  
      นางสาวสุธาสินี เอี่ยมสืบทับ
 
13.00-14.30 น.
B3-201 : 15 ปี เครื่องมือ 7 ชิ้น  
โดย นายสรรณ์ญา กระสังข์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
      อ.อิทธิพล แก้วฟอง ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
      นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า นักวิจัยอิสระ โครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน
      นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
 
15.00-16.30 น.
B4-201 งานบันดาลใจ: สร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่า Narrative workshop
โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ วิทยากรหลัก
      นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย วิทยากรกระบวนการ
      นางสาวธนวรรณ สาระรัมย์ ทีมวิทยากรกระบวนการ
 
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
08.30-10.00 น.
C1-201 Healing Environment Workshop (1):  Evidence-based Design and Healthcare Environment
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
      อ.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ สถาปนิก/หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา
      ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
      นางสาวธนวรรณ สาระรัมย์ ทีมกระบวนการโครงการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมฯ
 
10.30-12.00 น.
C2-201 Healing Environment Workshop (2): Assessment tools for Hospital Design  
โดย ดร. นพ.โกมาตร  ฃจึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
      อ.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ สถาปนิก/หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา
      ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
      นางสาวธนวรรณ สาระรัมย์ ทีมกระบวนการโครงการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมฯ
 
ดาวน์โหลดไฟล์การนำเสนองานและบทความ
 
หนังสือทำมือ
12. เราจะสร้างองค์กรบันดาลใจได้อย่างไร?
13.
งานบันดาลใจ: แสวงหาแรงบันดาลใจจากงานดีๆ 

บอร์ดจัดแสดงนิทรรศการ** 
1.
มรณสติ
2.
องค์กรบันดาลใจ
3.
คนทำงานบันดาลใจ
4.
โครงการบันดาลใจ

** สำหรับหน่วยงานที่สนใจนำบอร์ดนิทรรศการไปจัดแสดง **
สามารถติดต่อขอไฟล์ขนาดจริงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่.. คุณสุธาสินี  โทร.087-676-2802 หรือ 0-2590-1352 
 
**เงื่อนไขการนำบอร์ดนิทรรศการไปจัดแสดง**
1. ห้าม แก้ไข หรือ ดัดแปลง เนื้อหา ภาพประกอบ และรูปแบบการจัดวาง ทุกๆส่วนของบอร์ด
2. อ้างอิง แหล่งที่มา..สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ..ทุกครั้ง
3. ห้าม นำไปใช้เพื่อการค้าหรือการแสวงหากำไรในรูปแบบอื่นๆ
 


 นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย
ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ
Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์
สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ: แผนงานวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน