รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ"

เขียนโดย
พฤหัส 07 เมษายน 2559 @ 04:09


บทความต่างๆในหัวข้อ มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ, ความเสี่ยงสุขภาพในมุมมองทางสังคมศาสตร์ และ ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

 

ดาวน์โหลดบทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ" 
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
จัดโดย แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยง (Culture and Health Risks) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ได้แล้ว ที่นี่. .

มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

- การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง Click

ความเสี่ยงสุขภาพในมุมมองทางสังคมศาสตร์


- พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว: มิติเพศสภาพกับสารเสพติด Click

- มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น Click

- ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ Click

- ความเสี่ยงในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของผู้ขับขี่: ตัวอย่างจากงานวิจัย(1)
ฅนขับรถบรรทุก: อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย Click

- ความเสี่ยงในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของผู้ขับขี่: ตัวอย่างจากงานวิจัย(2)
สองเรา: มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น Click

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม


- การเกิดขึ้นของระบาดวิทยา: สถิติ การสาธารณสุขใหม่ และการบริหารปกครองประชากร Click

- วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา Click


นอกจากนั้นยังมีเอกสารต่างๆเกี่ยวกับแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพที่น่าสนใจอีกมากมายในเว็บไซต์ shi.or.th >> CHR
รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่ facebook.com/CultureandHealthRisks
 

 บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน