รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 4 พ.ค. 2550 เรื่อง มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย โดย ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข

เขียนโดย admin
ศุกร์ 04 พฤษภาคม 2550 @ 00:00


ศุกร์เสวนาสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ว่าด้วย "หลากหลายมิติแห่งความเป็นมนุษย์"
เสนอเรื่อง
มนุษย์ในทัศนะนักคิดร่วมสมัย
นำเสนอโดย
ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความอ่านประกอบการเสวนา
*อีริค ฟรอมม์. (2530). หนีไปจากเสรีภาพ: รากฐานทางจิตวิทยาของระบบเผด็จการ. (แปลโดย สมบัติ พิศสะอาด) กรุงเทพ: เคล็ดไทย (น.81-137).
*Erich Fromm. ( 1997). On Being Human. New York: The Continuum Publishing Company.
pp.50-79.
ดำเนินการเสวนาโดย
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
พบกันวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมสำนักวิจัยและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ)
สำรองที่นั่งฟรี 02-5901498


การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 3
ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 2
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน