รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สันติวิธีกับสุขภาพสังคม

เขียนโดย admin
ศุกร์ 31 ตุลาคม 2551 @ 10:00


สันติวิธีกับสุขภาพสังคม
สุขภาพคือสันติภาพ คือการดำรงอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข
ความเปลี่ยนแปลงในระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบการให้บริการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข นับตั้งแต่มีนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แม้ส่วนหนึ่งส่งผลดีที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง แต่ในอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในระดับองค์กร รวมไปถึงการให้บริการกับประชาชน

การเกิดขึ้นของแผนงานด้านสันติวิธีกับสุขภาพสังคม จึงเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์สุขภาพด้านสันติวิธี ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพ การสนับสนุนงานวิจัยทางด้านนี้ของสำนักฯ จึงเน้นประเด็นงานวิจัยในด้านสันติวิธีและการแก้ไขความขัดแย้งในระบบการ แพทย์และการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์กับความรุนแรง และการสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันวิธีคิดเกี่ยวกับสุขภาพจะทำให้สังคม สามารถตรวจสอบทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของวิธีคิดทางการแพทย์ที่มีอยู่


 


24 2549 - 24 2549

29 ธันวาคม 2548 - 29 ธันวาคม 2548

29 ธันวาคม 2548 - 29 ธันวาคม 2548

การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน