รถเข็น (0 ชิ้น)
 
จิตวิญญาณกับสุขภาพ

เขียนโดย admin
ศุกร์ 31 ตุลาคม 2551 @ 10:07


จิตวิญญาณกับสุขภาพ

กล่อมเกลาจิต บ่มเพาะความอ่อนโยนต่อชีวิต และความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ
กระแสการพัฒนาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการบริโภคและ แก่งแย่งแข่งขันในทางวัตถุจนลืมความเป็นมนุษย์ บูชาเทคโนโลยีและความทันสมัยจนดูถูกคุณค่าความเป็นไทยและความเป็นท้องถิ่น การแก้ปัญหาสังคมจึงขาดความอ่อนโยนต่อชีวิตและขาดความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ทำให้ครอบครัวล้มเหลวและชุมชนล่มสลาย ระบบสุขภาพที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยวิธีคิดดังกล่าว จึงมีการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนและลดทอนปัญหาสุขภาพให้เป็นแค่เรื่องความผิด ปกติของอวัยวะ

แม้วิธีคิดนี้อาจเพียงพอในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยทางกายได้ในบางกรณี แต่เป็นวิธีคิดที่ไม่เพียงพอในการสร้างสุขภาวะร่วมกันของมนุษย์ เพราะสุขภาพเป็นผลลัพธ์ของระบบสังคมวัฒนธรรม และมนุษย์มิได้มีเพียงร่างกายที่สามารถลดส่วนและแยกย่อยได้ดั่งเครื่องยนต์ กลไก แต่ยังมีหัวใจที่จะสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นมิติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณจึงมีความสำคัญในการสร้างสุขภาวะให้กับ ระบบสุขภาพ


 


02 พฤศจิกายน 2552 - 02 พฤศจิกายน 2552

26 2549 - 26 2549

29 พฤศจิกายน 2542 - 29 พฤศจิกายน 2542

โครงการส่งเสริมจิตวิญญาณการแพทย์: งาน ความสุข และอุดมคติของชีวิต
Powerpoint spiritual aging
โครงการจัดการความรู้และเครือข่ายการวิจัยสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
Powerpoint เรื่องระบบบริบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized Health Care
คืนสุนทรียภาพให้กับสุขภาพ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
แพทยศาสตร์ศึกษากับความเป็นมนุษย์
กรอบความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณ
คุณค่า... กับความคุ้มค่า บริการสุขภาพ มุมมองเชิงระบบกับสาระสำคัญของชีวิต โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ : องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ”
สุขภาวะทางปัญญา: จิตวิญญาณ ศาสนาและความเป็นมนุษย์
spirituality and health โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน