รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

เขียนโดย admin
ศุกร์ 11 กรกฎาคม 2551 @ 17:00


กลับไปหน้าทีมงาน »
นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษา
วัน/เดือน/ปี เกิด:
24 สิงหาคม 2502
ติดต่อ:
komatra@health.moph.go.th
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2524
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2526
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2532
หลักสูตรอบรมระยะสั้นหลักสูตร มานุษยวิทยาการแพทย์ และการสาธารณสุขมูลฐาน (Short Course in Medical Anthropology and Primary Health Care) ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.

พ.ศ. 2534
หลักสูตรอบรมระยะสั้น National Health t_administration ที่ JICA (Japan International Cooperation Agency) Hachioji International Training Center, Japan

พ.ศ. 2541
ปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา (Ph.D. Social Anthropology) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

 

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2527-2528
แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2528-2530
แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชุมชนชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2530-2546
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เดิมชื่อ กองแผนงานสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2532-2534
ผู้ช่วยเลขาธิการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Research Network) ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2541-2546
หัวหน้ากลุ่มนโยบายสังคมกับสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2546-2547
ผู้จัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2547-2548
Visiting Professor, Graduate School of Asian and African Area Study ,Kyoto University. Japan.

พ.ศ. 2547-2562
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข

 


นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
 

 วิภาพร แสงเมือง


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Re: นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
[size=20
]งานจัดนิทรรศการหมออนามัยฯ ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดบูท ชื่อว่า " สุขศาลาประจำจังหวัดเชียงราย" ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ ก.ย. ๕๔ ที่ผ่าน งานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีผู้สนใจบูทของเชียงรายเป็นจำนวนมาก[/size]

ผู้โพสต์ : วิภาพร แสงเมือง [Tue, 27 Sep 2011 02:59 61.19.32.30]

 ปราโมชย์ เลิศขามป้อม


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2 Re: นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
:อยากได้เบอร์อาจารย์หมอโกมาตร เพื่อประสานขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้โพสต์ : ปราโมชย์ เลิศขามป้อม [Thu, 14 Jun 2012 06:09 110.77.235.122]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน