รถเข็น (0 ชิ้น)
 
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน

เขียนโดย
ศุกร์ 12 ธันวาคม 2551 @ 10:47


        โครงการประกวดผลงานประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น (แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ผังโครงสร้างองค์กร ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ผังประวัติศาสตร์ชุมชน และผังประวัติชีวิต) ของคนทำงานปฐมภูมิ


โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน

       สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และภาคีสุขภาพปฐมภูมิจัดโครงการประกวดประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น (แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ผังโครงสร้างองค์กร ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ผังประวัติศาสตร์ชุมชน และผังประวัติชีวิต) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และนำเสนอประสบการณ์จากผลงานการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิถีชุมชนทั้งในด้านการพัฒนางานประจำและด้านการใช้ทำวิจัย โดยผลงานเหล่านี้จะเป็นรูปธรรมตัวอย่าง หรือตัวนำแนวคิดให้กับคนทำงานปฐมภูมิเห็นว่าการสร้างระบบบริการปฐมภูมิ ที่มีลักษณะเด่นของการดูแลแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง และใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
      
       ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล พร้อมกับนำไปจัดแสดงที่งาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552” (Community Health & Primary Care Expo 2009) ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552


โดยมีกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
ดังนี้

* ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
      1) การใช้เครื่องมือวิถีชุมชนในการพัฒนางานประจำ หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน เช่น ใช้แผนที่เดินดินในการค้นหาประชากรกลุ่มเป้าหมายคนทุกข์คนยากในชุมชน และควบคุมโรคระบาด  การใช้ผังเครือญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น
      2) การใช้เครื่องมือวิถีชุมชนเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในพื้นที่
* การตัดสินรางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      1)  การใช้เครื่องมือวิถีชุมชนในการพัฒนางานประจำ และ
      2)  การใช้เครื่องมือวิถีชุมชนในการทำวิจัยในพื้นที่
* ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งในนามบุคคลหรือหน่วยงาน โดยส่งผลงาน และไฟล์ต้นฉบับใส่ในแผ่นซีดี ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังและพัสดุ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2590-2347 หรือ 0-2590-1498


ประกาศผลการประกวด
       การประกาศผล ทางสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจะแจ้งผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์ และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.shi.or.th และ www.PrimaryCareExpo.com

 โครงการและแผนงานต่างๆของ สวสส.
๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
เอกสารและสื่อ งานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน
ดูทั้งหมด »
 

  ฝ้าย


บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Re: โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน
ขอรบกวนในสมัครส่งประกวดเครื่องมือ7ชิ้นค่ะ
ผู้โพสต์ : ฝ้าย [Sat, 27 Dec 2008 08:04 117.47.142.29]

 สิริรัน์


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2 Re: โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน
สนใจในรายละเอียดในโครงการ และผลการดำเนินงานเครื่องมือ7 ชิ้น ค่ะ
ผู้โพสต์ : สิริรัน์ [Tue, 01 Nov 2011 03:13 125.24.198.129]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน