รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"

เขียนโดย
พฤหัส 22 มิถุนายน 2560 @ 03:20


ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยายหัวข้อ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21" 
ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 : อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

***********************บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน