รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

เขียนโดย
จันทร์ 18 กันยายม 2560 @ 02:18


“ทำเล่นให้เป็นงาน:101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ
หนังสือรวมกิจกรรมนันทนาการ
จากประสบการณ์จริงที่ใช้ได้จริง

สำหรับกระบวนกรและการออกแบบการประชุม

 

ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจนำเกมนันทนาการไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลุ่ม หรือการประชุมต่างๆ
ถือเป็นคู่มือที่ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ให้สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และบรรลุเป้าหมาย 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของเกมนันทนาการ วัตถุประสงค์ กติกา อุปกรณ์ วิธีการเล่น และแนวทางการสรุป
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนันทนากรหน้าใหม่หรือผู้สนใจ ที่จะนำเกมนันทนาการไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
หรือกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร ให้มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
อันจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป


*************

ดำเนินงานโดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare) 
หรือ โครงการงานบันดาลใจ (Inspiration at Work) 

ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข


ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 150 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี โครงการตำรา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-1-12492-0
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง inspirationatwork1@gmail.com 
หรือ โทรสาร 0 2590 1498 พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2590 1352
www.facebook.com/IAtWork หรือ 
Email: inspirationatwork1@gmail.com
 รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน