รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"

เขียนโดย
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 @ 03:35


ดาวน์โหลด บทความ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เรื่องเปิดเล่มใน จดหมายข่าว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 19 ฉบับที่ 95 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

(อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ)


 บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน