รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21

เขียนโดย
จันทร์ 06 สิงหาคม 2561 @ 04:00


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21" 
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

       บทความนี้ปรับปรุงจากปาฐกถาในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกสุด กล่าวถึงการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ท้าทายนักมานุษยวิทยาอยู่นั้นมีโฉมหน้าอย่างไร ส่วนที่สอง สาธยายถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในแวดวงมานุษยวิทยาที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ และส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึงความท้าทายและทิศทางข้างหน้าของมานุษยวิทยา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเราที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

(บทความนี้จะมีการรวมเล่มตีพิมพ์ปลายปีนี้โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โปรดติดตาม..)
 
 
 


หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน