รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บทความ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ ๒๑"

เขียนโดย gam pata
อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561 @ 09:54


บทความฉบับสมบูรณ์
จากปาฐกถาในการประชุมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

บทความนี้ปรับปรุงจากปาฐกถาในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ในส่วนแรกสุด กล่าวถึงการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ท้าทายนักมานุษยวิทยาอยู่นั้นมีโฉมหน้าอย่างไร ส่วนที่สอง สาธยายถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาในแวดวงมานุษยวิทยาที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ และส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึงความท้าทายและทิศทางข้างหน้าของมานุษยวิทยา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเราที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

ดาวน์โหลดบทความ "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21" 
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพรวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน