รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เขียนโดย
จันทร์ 10 กันยายม 2561 @ 02:13


การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561)

 

เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้รับการอนุมัติโครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุชั้น 1 และชั้น 4 เป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดเก็บและรักษาเอกสารสำคัญด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ การสาธารณสุขให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้การก่อสร้างหอจดหมายเหตุฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบนิทรรศการตกแต่งหอจดหมายเหตุฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การออกแบบนิทรรศการตกแต่งหอจดหมายเหตุฯ มีดังนี้

1. บริเวณประตูทางเข้าและโถงลิฟต์หอจดหมายเหตุฯ 

     โดยจะติดตั้งป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จำนวน 3 ป้ายคือ (1) บริเวณประตูทางเข้าอาคาร (2) ผนังกระจกด้านนอกอาคาร (3) ประตูหน้าห้องนิทรรศการ 

  

(ตัวอย่างการออกแบบป้ายหน้าห้องนิทรรศการ)2. ห้องจัดนิทรรศการ

     โดยออกแบบนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติหอจดหมายเหตุ และการนำเอกสาร วัตถุจดหมายเหตุของบุคคลและหน่วยงานที่สำคัญ เช่น เอกสารและวัตถุของนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว (ฟิล์มกระจก ประเภทของอาการ การรักษาคนไข้ , มีดดาบอรัญญิก) เอกสารของนายแพทย์นัดดา ศรียาภัย (วารสารตีพิมพ์ข้อมูลกล่องสำหรับใส่กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ) เอกสารของอาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ (เอกสารใบสุทธิของโรงเรียนราสดร์) เป็นต้น และยังมีการนำรูปวาดการ์ตูนเกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อออกแบบตกแต่งให้มีความน่าสนใจ 

     

    (ห้องนิทรรศการหอจดหมายเหตุ)


 

(ตัวอย่างการออกแบบนิทรรศการการ์ตูน)

                
 

(ตัวอย่างเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ)
3. ห้องให้บริการ ชั้น 1

     เป็นห้องให้บริการด้านการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ และการอ่านฟิล์มต่างๆ แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยการตกแต่งห้องให้บริการ ได้นำรูปวาดการ์ตูนในหลวง รัชกาลที่ 9 ตกแต่งบริเวณผนังห้อง และรูปวาดการ์ตูนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ออกแบบเป็นโมเดล 3 มิติในการจัดตั้งโชว์


 

(ห้องให้บริการ ชั้น 1)

 

(ตัวอย่างการออกแบบภาพวาดการ์ตูนในหลวงรัชกาลที่ 9)

 

(ตัวอย่างการออกแบบโมเดลระบบบริการสุขภาพ)

 

 รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน