รถเข็น (0 ชิ้น)
 
โครงการวัณโรคไร้รัฐกับแรงงานไร้พรมแดน

เขียนโดย Banthita
จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 @ 13:43


เชื้อโรคไม่มีพรมแดน เช่นเดียวกับโลกที่เชื่อมโยงกันทำให้สุขภาพในแต่ละท้องถิ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโลก หรือ Global Health  ที่เราจะเข้าใจได้ผ่านการมองเห็นความเชื่อมโยงของมิติความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม


 

 

โครงการวัณโรคไร้รัฐกับแรงงานไร้พรมแดน

 

        โครงการวัณโรคไร้รัฐกับแรงงานไร้พรมแดน ศึกษา “โรคเก่าแก่” ของมนุษยชาติ คือ วัณโรค ในบริบทสถานการณ์ “โลกใหม่” ที่เชื้อวัณโรคกับแหล่งโรค (คน) สามารถเดินทางข้ามพรมแดนรัฐชาติไปมาอย่างชอบธรรมด้วยข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้ามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่หดแคบลงด้วยการคมนาคมที่ทันสมัย และข้ามสำนึกความเป็น “คนนอก” ของแรงงานข้ามชาติ

        โครงการวิจัย ค้นหาคำตอบของคำถามง่ายๆ แต่ตอบยากว่า

        “ทำไมแรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงบริการด้านการควบคุมป้องกันและรักษาวัณโรค”

        “ทำไมแรงงานข้ามชาติหลังได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรค ไม่ยอมทานยารักษาต่อเนื่อง”

        “เราจะออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ภายใต้บริบทโลกยุคปัจจุบันอย่างไร”

        โครงการใช้แนวทางการศึกษาที่เรียกว่า “Detective anthropologist” วิธีการศึกษานี้ไม่ใช่แค่การ “สอบสวนโรค” ตามแนวทางระบาดวิทยา หากเน้นการ “สืบสวน” ทำความเข้าใจวงจรชีวิตของ “เชื้อโรค” และ วิถีชีวิตของ “แรงงานข้ามชาติ” ในแต่ละจุดที่พวกเขาพาตัวเองหรือถูกบังคับให้ต้องเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจุดนั้น ๆ อาทิ นายหน้าชาวพม่าโบรกเกอร์หาคนงานจนท ควบคุมโรคที่จุดผ่านแดนคลินิกวัณโรคหน่วยงาน NGO ที่แรงงานไปขอความช่วยเหลือ ฯลฯ

 

 

 

        ในท้ายสุด โครงการคาดหวังว่า เราจะออกแบบบริการด้านสุขภาพในคนงานกลุ่มนี้ที่ ไร้ตัวตน หลบซ่อน มีสถานะความเป็นมนุษย์ที่ก่ำกึ่ง ทำให้มองเห็นแต่ไม่ถูกรับรู้ ที่เจ็บป่วยและเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงที่สามารถหลบเร้นในร่างกายได้นาน อย่างไร

        กล่าวอย่างถึงที่สุด เราจะ Control วัณโรคในบริบทสถานการณ์ที่กำลังเป็นปัญหาดื้อยา ผ่านการออกแบบระบบบริการ หรือ Care service คนกลุ่มนี้ในบริบทสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน อย่างไร


 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน