รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หนังสือ สถาปณาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย Banthita
พฤหัส 01 สิงหาคม 2562 @ 11:39


ดาวน์โหลดฟรี หนังสือที่ระลึก 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน
รวบรวมประวัติศาสตร์การก่อตั้งโรงพยาบาลตั้งแต่ยุคแรก
จนพัฒนามาเป็น "เลิดสิน" ในปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ สถาปณาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ บรรณาธิการ 

 

       โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ก่อกำเนิดจาก นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays) ศัลแพทย์ชาวอเมริกัน เป็นมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนท์ เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้ "บ้านหลวง" ริมถนนสีลมต่อกับถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน เปิดเป็น "nursing home" ในปี พ.ศ. 2432 ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน มีฐานะเป็นโรงพยาบาลเอกชนรักษาชาวต่างประเทศย่านบางรัก สีลม เจริญกรุง ชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "คลินิกหมอเฮส์" บ้าง "โรงพยาบาลหมอเฮส์" บ้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 สถานที่แห่งนี้ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหาราชการหลายส่วนและด้วยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหมอเฮส์ จึงได้โอนกิจการเป็นของรัฐ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า "โรงพยาบาลบางรัก" มีหมอเฮส์ เป็นผู้อำนวยการ ให้การรักษากามโรค ปัจจุบันโรงพยาบาลบางรักได้ย้ายไปอยู่บนถนนสาทร และยังคงรักษากามโรคอยู่ ณ บ้านหลวงแห่งนี้ เป็นจุดกำเนิดของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ในปัจจุบันเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2492 เป็นต้นมา

 

 

 ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
ดาวน์โหลดฟรี สไลด์ประกอบการอบรม การจัดการเอกสารใบลาน
จดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน