รถเข็น (0 ชิ้น)
 
Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์

เขียนโดย Banthita
พุธ 21 สิงหาคม 2562 @ 15:12


คอลัมน์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข เรื่อง Medical humanities and health สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์ เขียนโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย ในจดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

 

 

 

Medical humanities and health: สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์

  

 

หากเราบอกว่าสุขภาวะ คือสภาวะของความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของแต่ละบุคคล การแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ก็คงหมายถึงพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นระหว่างกันในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ที่ใส่ใจในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน

อย่างไรก็ดีแม้จะดูเหมือนว่าในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกเมื่อเชื่อวันของชีวิต จะมีเรื่องหัวใจความเป็นมนุษย์ผสมกลมกลืนอยู่ในกระบวนการทำงานอยู่แล้ว แต่ด้วยระบบการทำงานอันแสนเร่งรัดและตัวชี้วัดที่ไล่ล่า จนแทบไม่เหลือพื้นที่การทำงานที่ออกแบบเพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนสักเท่าไหร่นัก ทำให้สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์กลายเป็นคนละเรื่องกันไป

            แผนงาน สุขภาพ การแพทย์และความเป็นมนุษย์จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ กระบวนการ เครื่องมือและองค์ความรู้ทางวิชาการให้เป็นอีกหนึ่งแนวร่วมที่จะร่วมกันสร้างระบบสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อน เข้าอกเข้าใจชีวิต รู้สึกรู้สมไปกับความสุข ความทุกข์และอารมณ์อื่นๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับบริการ โดยแผนงานจะทำงานเพื่อขับเคลื่อน 3 ประเด็นสำคัญคือ

1.สมรรถนะวัฒนธรรม (cultural competencyอันหมายถึง การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นตัวเรา เพื่อให้เห็นสิ่งที่เราปฏิบัติกับวัฒนธรรมอื่น กับผู้คนอื่นที่แตกต่าง เพื่อแสวงหาทางอยู่ร่วมกันแม้ในความขัดแย้ง

2.เรื่องเล่า (narrative health care) อันหมายถึง กระบวนการใช้เรื่องเล่า เพื่อเยียวยาทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างเสริมให้บุคลากรมีความละเอียดในมิติความเป็นมนุษย์

3.การพัฒนาบุคลากรกับมิติความเป็นมนุษย์ (humanistic management, Inspiration at work) อันหมายถึง กระบวนการเพื่อการออกแบบให้การทำงานในทุกเมื่อเชื่อวันของเราเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเดินทางเติบโตไปสู่การเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

            ซึ่งในท้ายที่สุดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปสู่ระบบสุขภาพที่มีหัวใจความมนุษย์ที่เคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม และละเอียดอ่อนในมิติความเป็นมนุษย์ของทุกคน

 

 

 

เขียนโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน