รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"

เขียนโดย Banthita
พุธ 11 มีนาคม 2563 @ 06:56


ดาวน์โหลดฟรี สไลด์ประกอบการอบรมโครงการ Narrative Workshop Series 

 

 

  

ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series" 

องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร
 

โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2563   

ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี

----------------------------------------------------

 

แผนงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.


ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
ดาวน์โหลดฟรี สไลด์ประกอบการอบรม การจัดการเอกสารใบลาน
จดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน