รถเข็น (0 ชิ้น)
 

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร... (7856)

สังคมวิทยามานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 32

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในคณะและสถาบันการศึกษาอื่น 
ตลอดจนผลงานของนักวิจัยอิสระและนักวิชาการรุ่นใหม่
โปรดทราบ... (7243)

ขอแจ้งการแก้ไขเนื้อหา
นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 
"R2R" จากงานวิจัยสู่งานประจำ
รายละเอียด ดังนี้
เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ" (7312)

แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ
การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทย

วิจัยจากงานประจำ : ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ (4405)

สไลด์ประกอบการบรรยายในงานประชุมวิชาการ
"งานวิจัยจากงานประจำ" Routine to Research
จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

10 ขั้นง่ายๆ สู่นักวิจัยขั้นเทพ (5148)

ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ลองดาวน์โหลด Slide show ในรูปแบบของ Flash ที่นพ. โกมาตร นำเสนอในที่ประชุม SHA conference and contest ทั้งสี่ภาค อาจทำให้งานวิจัยกลายเป็นเรื่องชิลล์ ๆ คลิ๊กดาวน์โหลด > Powerpoint > หลักสูตรอบรม > 10 ชั้นง่ายๆ สู่นักวิจัยขั้นเทพ

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน