รถเข็น (0 ชิ้น)
 
มอบรางวัล “เรื่องเล่างานบันดาลใจ” ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
ประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ 2558 “เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุข สู่ 100 ปีการสาธารณสุขไทย"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
เวลา 03:45 - 09:45

พิธีมอบรางวัล “เรื่องเล่างานบันดาลใจ” ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
โดย  นพ.อำนวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.45-15.15 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
รางวัล ยอดเยี่ยม 5 รางวัล
รางวัลดีเด่น 5 รางวัล
รางวัลชมเชย 10 รางวัล
 
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน