รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การอบรม CEEO ครั้งที่ 4 (เขต 1-2)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - 01 ธันวาคม 2560
เวลา 01:30 - 09:30

"สุขจากงาน บันดาลใจ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น "นักสร้างสุของค์กร" 
Chief Employee Experience Officer (CEEO)

การอบรมครั้งที่ 4 ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในเขต 1 และ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


       การบริหารทรัพยากรบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เพราะวิธีคิดที่ติดอยู่กับกับดักความขาดแคลน คือมุ่งหาคนเพิ่ม หาตำแหน่งเพิ่ม วิธีคิดนี้ละเลยคนทำงานที่มีอยู่แล้วเกือบ 4 แสนคนในระบบสาธารณสุข 
       "ปัญหาคือ เราจะดูแลคน 400,000 คน ที่มีอยู่อย่างไรให้เขาได้ทุ่มเททำงาน รักงานที่ทำ และสามารถทุ่มเทสร้างสรรค์ให้กับองค์กร"
       "ทางออกคือ การหันมาบริหารประสบการณ์การทำงาน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงคนทำงาน"

       การอบรม Chief Employee Experience Officer เขต 1 และ 2 มุ่งสร้างศักยภาพให้คนทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของระบบสาธารณสุข ให้สามารถดูแลบุคลากรได้ดีขึ้น โดยแบ่งช่วงชีวิตและประสบการณ์การทำงานออกเป็น 3 ช่วง หรือ 3E คือ 

       - Enter ระยะแรกเริ่มทำงานกับองค์กรจนถึงหนึ่งปีแรก
       - Engage ระยะสร้างความผูกพันและทุ่มเท มุ่งพัฒนาศักยภาพคนทำงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
       - Exit ระยะ 10 ปีก่อนการเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังเกษียณและเพื่อการส่งผ่านความรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับคนรุ่นต่อไปติดตามข่าวสารและกิจกรรมโครงการงานบันดาลใจได้ที่.. https://www.facebook.com/IAtWork/ 
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน