รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 17
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

สุขศาลา ฉบับที่ 17 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ “ชุมชนแห่งการเยียวยา”
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องยาวนานที่เรียกว่า Long term care (LTC)
และการฟื้นฟูดูแลระยะยาวนี้ไม่มีสถาบันใดๆ จะทำได้ดีเท่ากับการเยียวยาโดยครอบครัวและชุมชน
แนวคิดเรื่องการฟื้นฟูที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ Community-based rehabilitation (CBR) จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่ทางองค์การอนามัยโลกส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกได้นำไปปฏิบัติ และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดนี้ก็เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมในสังคมไทย
เพราะเรามีงานสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง มีระบบบริการปฐมภูมิที่ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน...
พบกับเรื่องราวการเยียวยาในชุมชนที่ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปอย่างตายตัว เป็นภูมิปัญญาปฏิบัติที่เกิดจากการลงมือทำ เรียนรู้ ปรับเปลี่ยน ผลิตใหม่ และผลิตซ้ำในบริบทใหม่ให้มีความหมายต่อการเยียวยาความทุกข์ของผู้ป่วยและช่วยแบ่งเบาภาระของญาติพี่น้อง
และสาระอีกมายมายในเล่ม !!!
อาทิ
* พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ : โจทย์ที่ท้าทาย... ทำอย่างไรให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ?
* ร่างกาย ไตรกีฬา และความพิการ
* สารพัดปัญหาฐานข้อมูล (คน) ความพิการ... จากวันนั้นถึงวันนี้
* ถอดรหัส ‘3 หมอ’ ‘3 ค.’ ‘3 ข.’ รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง สุโขทัย
* แนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการ
* การฟื้นฟูสภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและข้อวิจารณ์
* ชุมชน… ขุมพลังทวีคูณขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการ
สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร
* ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร "สุขศาลา" (Pdf) ส่งทาง โทรสาร : 0 2590 1498
* ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร "สุขศาลา" (Doc) ส่งทาง E-mail : suksala@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2364 และ 0 2590 1352
.
.

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน