รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 23
งานบันดาลใจ

สุขศาลา ฉบับที่ 23 งานบันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลาฉบับนี้ปรับโฉมใหม่ ทั้งรูปเล่มและเนื้อหา พร้อมๆ กับการเปิดภารกิจใหม่ภายใต้ชื่อ “งานบันดาลใจ”
โครงการใหม่นี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare”
เป็นโครงการที่ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และเป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากโครงการ SHA หรือ Spiritual HA ที่ทาง สรพ. ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้
และยังเป็นความร่วมมือกับโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) ที่กำลังขับเคลื่อนอย่างคึกคักในขณะนี้

แนวคิดเรื่องงานบันดาลใจนี้ ถือว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้น แท้จริงคือการงอกงามของความเป็นมนุษย์
ความเป็นมนุษย์ที่ว่านี้งอกงามได้จากการที่มนุษย์ได้ทำงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย และเป็นงานที่ทำด้วยความทุ่มเทและใส่ใจ

พบกับเรื่องราวเนื้อหาที่เข้มข้น และสาระมากมายในเล่ม....
อาทิ
‘ลำสนธิโมเดล’ สิ่งดีๆ เริ่มต้นที่ใจ
การดูแลผู้สูงอายุ “สังเกตปัญหาให้ลึก จัดการให้รอบด้าน ดูแลด้วยหัวใจ”
จิตวิญญาณกับงานประจำ (1)
ตัวตนกับวัฒนธรรมความร่วมมือกัน (collaborative culture)

สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และสอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2364 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน