รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 24
เชื่อมประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

สุขศาลา ฉบับที่ 24 เชื่อมประสานการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

สุขศาลาฉบับนี้ ออกรับงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร

การสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อเป็นหัวใจสำคัญของงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะหากในระบบมีจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่เชื่อมต่อประสานกัน ความบกพร่องผิดพลาดที่เกิดจากช่องว่างก็อาจหมายถึงความล้มเหลวของปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งอาจหมายถึงชีวิตของผู้คนที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่จำเป็น

ระบบที่เชื่อมโยงกันนี้มีหลายประเด็นและหลายมิติ ตั้งแต่
1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องมีความพร้อมและคุณภาพทั้งในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบัติ
2. การมีระบบที่เชื่อมร้อยตั้งแต่ปฏิบัติการป้องกันการเกิดเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
3. ระบบปฏิบัติการที่เชื่อมประสานระหว่างทีมกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร และทีมปฏิบัติการท้องถิ่น
4. การเชื่อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างไทยและสากล
5. การเชื่อมโยงความรู้เพื่อให้งานวิจัยนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติการ
6. การมีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินที่เชื่อมประสานกันทั้งระบบ
7. การเชื่อมเพื่อให้ระบบการผลิตบุคลากรสามารถตอบสนองกับความต้องการใช้งานของระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ทั้ง 7 มิติที่ต้องทำงานอย่างเชื่อมโยงกันของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนี้จะมีการสัมมนา อภิปราย และเสวนากันในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีนี้ นอกจากนั้นยังจะมีการสาธิต นิทรรศการ เวิร์คช็อป การนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี อีกทั้งยังมีการมอบโล่รางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วย
เนื้อหาและข้อมูลส่วนหนึ่งของการประชุมอ่านได้จากคอลัมน์ต่างๆ ในสุขศาลาเล่มนี้ครับ
พบกับเรื่องราวเนื้อหาและสาระเข้มข้น
อาทิ
เรื่องเล่า งานบันดาลใจ "จนกว่าจะเปลี่ยนชุดดำ" (ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
"แฝดอาสาฯ กู้ชีพ-กู้ภัย กับบทบาทใหม่ในการป้องกันอุบัติเหตุ" (มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม)
ลำปาง ส่งต่อและดูแล “ใจ” คนไข้ STEMI ในนาทีฉุกเฉิน (รพ.แจ้ห่ม (วัดเฉลิมพระเกียรติ) - รพ.ศูนย์ลำปาง)
AED เชื่อมห่วงโซ่การรอดชีวิต (พญ.โสรัจณีย์ กาญจนประภาส)
"เดินหน้าลดช่องว่างและเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย และบรรลุเป้าหมาย 5 ค" (นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร)
คราบน้ำตาและคำร้องขอจากพยาบาล Refer (พัชรี อุดมา อดีตพยาบาล ER รพ.แม่สอด จ.ตาก
พัฒนาการผลิตกำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ดร.วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์)
บทเรียนภายใต้สนามรบ (วิภาพร ยัญญางกูร)
เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการทุกที่ ดีทุกสิทธิ (นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์)

สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และสอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2364 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com

(ที่มา : บทบรรณาธิการ)

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน