รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 26
เรื่องเล่า งานบันดาลใจ

สุขศาลา ฉบับที่ 26 เรื่องเล่า งานบันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

สุขศาลาฉบับนี้ เชื้อเชิญให้พวกเราได้หันมาแสวงหาคุณค่า ความหมายและหล่อเลี้ยงความรู้สึกที่เรามีต่อการงานและชีวิตผ่าน “เรื่องเล่า”
เพราะเรื่องเล่าสามารถถ่ายทอดและสื่อสารสิ่งที่ไม่สามารถตรวจวัดหรือนับเป็นจำนวนได้
เพราะเรื่องเล่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้ความละเอียดอ่อนและความเข้าใจในมิติความเป็นมนุษย์
เพราะเรื่องเล่าสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้กับเรามากกว่าแรงจูงใจอื่นๆ
เพราะเรื่องเล่าฝึกให้เราคิดแทนและรู้สึกแทนคนอื่นได้
เพราะเรื่องเล่าช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างที่เครื่องมืออื่นๆ ทำไม่ได้
เอาเข้าจริงๆ แล้ว มนุษย์เราอาศัยเรื่องเล่าในการเรียนรู้มากกว่าอย่างอื่น เด็กเล็กๆ เริ่มเรียนรู้จากเรื่องเล่าเนิ่นนานก่อนที่เขาจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ...
พบกับเรื่องราวเนื้อหาและสาระที่เข้มข้น ภายในเล่ม
อาทิ
การสืบค้นด้วยเรื่องเล่า
‘เรื่องเล่า’ เป็นมากกว่าการ ‘เล่าเรื่อง’
“ฟื้นฟูชีวิต” ณ กายภาพบำบัดชุมชน รพ.ท่าคันโท
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรด้วยเรื่องเล่า (Narrative and Appreciative inquiry)
ความอ่อนน้อม ต่อเรื่องเล่า (Narrative Humility)
ภาษากับตรรกะของการดูแลเอาใจใส่
สร้างคุณภาพการรักษาด้วยแนวคิดเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา (Narrative Medicine)
อุปลักษณ์ทางการแพทย์และเรื่องเล่าความเจ็บป่วย (Narrative and Quality of care)
‘เรื่องเล่า’ ทำไมต้องเรื่องเล่า
สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และสอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2346 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท
ลดเหลือ 50.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน