รถเข็น (0 ชิ้น)
 

เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม
Community Disaster Tools: Handbook for Training

เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม Community Disaster Tools: Handbook for Training

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


คู่มือสำหรับการฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน โดยใช้ ควบคู่ไปกับหนังสือ “เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน: คู่มือเรียนรู้สู้ภัย”
เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ประสบการณ์การจัดฝึกอบรมแนวคิดและการใช้เครื่องมือภัยพิบัติชุมชนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำ คือ เป็นคู่มือสำหรับคนที่ต้องการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเครื่องมือภัยพิบัติ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 3 บท ได้แก่

บทที่ 1 เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน ซึ่งได้สรุปหัวใจสำคัญของเครื่องมือแต่ละชิ้นไว้อย่างกระชับ ผ่านการอธิบายในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) เครื่องมือนี้คืออะไร (2) มีคุณสมบัติสำคัญอย่างไร (3) มีวิธีการใช้อย่างไร และ (4) มีข้อบกพร่องจากการใช้รวมถึงข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเป็นวิทยาการอบรมว่าควรแก้ไขอย่างไร หัวข้อหลักทั้ง 4 เรื่องนี้ ล้วนเป็นใจความสำคัญในการทำความเข้าใจเครื่องมือภัยพิบัติชุมชนทุกชิ้น

บทที่ 2 การจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือภัยพิบัติชุมชน เป็นบทที่อธิบายถึงหลักการและความสำคัญของการฝึกอบรมเครื่องมือภัยพิบัติชุมชน องค์ประกอบสำคัญในการจัดหลักสูตรอบรม และเทคนิคบางประการที่ช่วยให้การอบรมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตัวอย่างรูปธรรมของการจัดหลักสูตรอบรม

บทที่ 3 แบบฝึกหัดเครื่องมือภัยพิบัติชุมชน ที่ประกอบด้วยการสรุปใจความสำคัญของการทำแบบฝึกหัดเครื่องมือแต่ละชิ้นและกระบวนการการฝึก พร้อมตัวอย่างใบงานประกอบการฝึกเครื่องมือภัยพิบัติชุมชนทุกชิ้น


สนับสนุนการผลิตโดย
ศูนย์วิชาการภัยพิบัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก

ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน