รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 28
งานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ

สุขศาลา ฉบับที่ 28 งานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


. . . หากประสบการณ์การทำงานเป็นไปอย่างเอื้อและเกื้อกูลต่อการเติบโตของมนุษย์ งานที่ได้ก็จะเป็น "งานบันดาลใจ" เป็นงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันงานเหล่านั้นก็กลับมาสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้งดงามมีความหมาย เหมือนคำขวัญที่ว่า "งานสร้างคน คนสรา้งงาน บันดาลใจ"
(อ่าน บทบรรณาธิการ ฉบับเต็ม)


. . . ผู้เขียนจึงอยากบอกเล่าและส่งต่อยาวิเศษนี้ให้กับคนอื่นๆ ที่หมดกำลังใจ หรือกำลังเบื่อหน่ายต่อการทำงานนี้ไปให้มากที่สุดที่จะทำได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ที่ยังคงศรัทธาและเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ ถ้าผู้อ่านเชื่ออย่างที่ผู้เขียนและอีกหลายคนในโครงการงานบันดาลใจเชื่อ สักวันหนึ่งผู้อ่านอาจจะได้รับยาวิเศษนี้เช่นเดียวกับผู้เขียนก็ได้ค่ะ
(อ่าน จดหมายถึงบรรณาธิการ ฉบับเต็ม)

สุขศาลา ฉบับ "งานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ" เล่มนี้
พบกับเนื้อหาที่จะบันดาลใจให้กับคนทำงานภายในเล่ม ได้แก่
- ตัวอย่างการทำงานของคนทำงานบันดาลใจ เรื่อง "หอมแดง เกษตรธรรมชาติ ณ ลับแล"
- เรื่องเล่า งานบันดาลใจ "คอร์ฮินูร์ ภูเขาแห่งแสงสว่าง"
- หมอต้นทางกับการสร้างสุขภาพชุมชน ด้วยเกษตรอินทรีย์
- โรงพยาบาลน้ำโสม เชื่อมงาน สานใจ เครือข่ายปฐมภูมิ แบบไร้รอยต่อ
- เนื้อหาจากนิทรรศการงานบันดาลใจคือลมหายใจของคุณภาพ

******************************

สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และสอบถามเพิ่มเติมที่

สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2346 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน