รถเข็น (0 ชิ้น)
 

มองงาน มองชีวิต

มองงาน มองชีวิต

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


หนังสือ “มองงาน มองชีวิต” เป็นการรวบรวมบทความของพระไพศาล วิสาโล ที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขศาลา ในคอลัมน์ “มองงาน มองชีวิต” ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๘ บทความ ซึ่งนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางจิตวางใจให้ถูกต้องในการทำงานยังตอกย้ำให้ผู้อ่านเห็นถึงคุณค่าของงานที่ช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องไปกับแนวคิดของโครงการงานบันดาลใจที่ถือว่า มนุษย์เติบโตได้จากการทำงาน เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลาและเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้และเติบโตเต็มศักยภาพของตน


(อ่าน คำปรารภ จากมองงาน มองชีวิต โดย พระไพศาล วิสาโล)

*************

ดำเนินงานโดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
หรือ โครงการงานบันดาลใจ (Inspiration at Work)

ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข


ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก
ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน