รถเข็น (0 ชิ้น)
 

รวมชุดนิทรรศการงานบันดาลใจ

รวมชุดนิทรรศการงานบันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


หนังสือ “รวมชุดนิทรรศการ งานบันดาลใจ” ประกอบไปด้วย แง่คิดในการมอง “งาน” จากบุคคลสำคัญในหลายแวดวง ทั้งวิชาการ ธุรกิจ และการบริหารองค์กร ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ขบคิดถึงเรื่องของคุณค่าและประโยชน์จากงานและชีวิต หลักการและวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เอื้อให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ มีโลกทัศน์ใหม่ และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้มีกำลังใจและอยากเริ่มต้นสร้าง “งานบันดาลใจ” ของตนเองและองค์กร

เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นำมาจากเนื้อหาใน “นิทรรศการงานบันดาลใจ” ซึ่งจัดแสดงใน “การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ” (National Forum Human Resources for Health 2017: HR4H Forum) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของหนังสือมากขึ้น

*************

ดำเนินงานโดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
หรือ โครงการงานบันดาลใจ (Inspiration at Work)

ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุขผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก
ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน