รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 30 
สุขจากงาน บันดาลใจ

สุขศาลา ฉบับที่ 30 สุขจากงาน บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


. . . สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายขององค์กร คนทำงานของเราคงมีความสุขมากขึ้น เป็นความสุขที่ได้จากการทำงานที่ดี งานที่คนทำเห็นถึงคุณค่าของงาน งานที่ทุกคนได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ งานที่ทำให้ทุกคนภาคภูมิใจ งานที่ช่วยแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง งานที่ทำให้ในวันที่เราเกษียณอายุราชการ เราทุกคนได้หันหลับมามองชีวิตการทำงานที่ผ่านมาแล้วเหลือไว้ซึ่งความทรงจำในคุณค่าของงานที่ทำไปตลอดชีวิต แม้ว่ามันจะเป็นงานที่เหนื่อย หนัก และยากลำบากก็ตาม

ทำอย่างนี้ เจ้าหน้าที่ก็จะมีความสุข
เป็นความสุขที่เกิดจากงานที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่านี้
เป็น “สุขจากงาน บันดาลใจ”
(อ่าน บทบรรณาธิการ ฉบับเต็ม)

สุขศาลาฉบับ “สุขจากงาน บันดาลใจ” พบกับเนื้อหาสำคัญภายในเล่ม ดังนี้

ตัวอย่างองค์กรที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยหัวใจ

- สร้างองค์กรให้เป็นครอบครัวอันอบอุ่น
- โรงพยาบาลลำพูน : การขับเคลื่อนองค์กรบันดาลใจ
- บ้านกาญจนาภิเษก : ปฏิวัติคุกเด็ก ปลดปม บ่มแสงเยาวชนก้าวพลาด

เรื่องเล่าจากคนทำงานบันดาลใจ

- พลัง (งาน) บันดาลใจ
- การสร้างองค์กรบันดาลใจ

บทสัมภาษณ์พิเศษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ค่านิยมองค์กร (MOPH) ของบุคลากรสาธารณสุข
- People Excellence : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แนวคิดการทำงานบันดาลใจ

- การประเมินความสุขในองค์กร (Happinometer)
- สร้างประสบการณ์บันดาลงานให้บันดาลใจ (Inspired Experience as Inspiration at Work)

นอกจากนั้นยังมีคอลัมน์ที่เขียนถึงแนวทางการทำงานในระบบสุขภาพและปกิณกะอีกมากมายภายในเล่ม อาทิ Care in practice , วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ , เรื่องเล่ากับการเยียวยา , รื่นรมย์กับการงาน , เทคนิคบริหารงานสุขภาพ , อ่านมาเล่า , หนังกลางแปลง , ภูมิปัญญาสุขภาพ , ประวัติศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ


************

สอบถามเพิ่มเติมที่:
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2346 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย:

โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


   
อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน