รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 31
ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0

สุขศาลา ฉบับที่ 31 ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


. . . ถ้าเรามองการวิจัยในงานประจำเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ๆ การวิจัยในการประจำก็อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาตลอดชีพของคนทำงาน

เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ตัวอย่างและประสบการณ์ของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการวิจัยในงานประจำที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราสามารถนำไปสร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำในองค์กรของเราได้
(อ่าน บทบรรณาธิการ ฉบับเต็ม)


สุขศาลาฉบับ “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0 ” พบกับเนื้อหาสำคัญภายในเล่ม ดังนี้
- R2R2P: Routine to Research to Policy จากปัญหาหน้างาน สร้างการเรียนรู้ ขยายไปสู่นโยบาย
- ทศวรรษ R2R สู่การขับเคลื่อนสาธารณสุขไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ Thailand 4.0
- ทศวรรษ R2R พัฒนาคนสู่สังคม 4.0
- เส้นทางการพัฒนางาน R2R และการสร้าง FA ในจังหวัดสกลนคร
- Learn-Unlearn-Relearn กลยุทธ์แห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ
- R2R โรงพยาบาลปทุมธานี พัฒนาระบบการดูแลผู้คลอดทั้งจังหวัดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนการตกเลือดหลังคลอด
- นวัตกรรมสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนในยุค 4.0
- "อุปกรณ์สำหรับครอบชุดการสอดใส่แร่มะเร็งปากมดลูก" ผลงาน R2R ดีเด่น ปี 2559 การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของคน 4.0

นอกจากนั้นยังมีคอลัมน์ที่เขียนถึงแนวทางการทำงานในระบบสุขภาพและปกิณกะอีกมากมายภายในเล่ม อาทิ Care in practice , วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ , เรื่องเล่ากับการเยียวยา , รื่นรมย์กับการงาน , เทคนิคบริหารงานสุขภาพ , อ่านมาเล่า , หนังกลางแปลง , ภูมิปัญญาสุขภาพ , ประวัติศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ

************

สอบถามเพิ่มเติมที่:
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2346 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย:

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ (R2R)

.

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเ

ว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน