รถเข็น (0 ชิ้น)
 

ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

ทำเล่นให้เป็นงาน: 101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


หนังสือ “ทำเล่นให้เป็นงาน:101 เกมนันทนาการ บันดาลใจ”

ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจนำเกมนันทนาการไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลุ่ม หรือการประชุมต่างๆ ถือเป็นคู่มือที่ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ให้สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และบรรลุเป้าหมาย

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของเกมนันทนาการ วัตถุประสงค์ กติกา อุปกรณ์ วิธีการเล่น และแนวทางการสรุป ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนันทนากรหน้าใหม่หรือผู้สนใจ ที่จะนำเกมนันทนาการไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร ให้มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม อันจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป


*************

ดำเนินงานโดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
หรือ โครงการงานบันดาลใจ (Inspiration at Work)

ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุขผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 150 บาท/เล่ม)

โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐาน

ในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐาน

การโอนเงินมาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือ

ทางไปรษณีย์ เท่านั้น!! ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 2590 1352

หรือ Email: inspirationatwork1@gmail.comราคา 150.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน