รถเข็น (0 ชิ้น)
 

งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : สุรา ยาสูบ

งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : สุรา ยาสูบ

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


"งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : สุรา ยาสูบ"

หนังสือรวมบทความจากนักวิจัยเชิงคุณภาพหน้าใหม่ 22 คน ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร 1 ปี ที่มีชื่อว่า “หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ” แต่ละบทความเต็มไปด้วยเรื่องเล่าของกลุ่มเสี่ยงสุขภาพที่จะมาเล่าเรื่องราวชีวิตและเงื่อนไขทางสังคมผ่านงานเขียนของพวกเขา ที่ไม่เพียงแต่ทำให้สถานะองค์ความรู้เรื่องมิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเข้มแข็งขึ้น หากแต่งานวิจัยที่พวกเขาริเริ่มยังช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความตื่นตัวในการศึกษาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมในวงกว้างอีกด้วย โดยภายในเล่ม “งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : สุรา ยาสูบ” ประกอบด้วย 12 บทความ ดังนี้

1) ตัวตน อัตลักษณ์การดื่ม และแบบแผนการดื่มสุรา เรื่องเล่าประสบการณ์การดื่มของชีวิตภายใต้รั้วมหาวิทยาลัย


2) คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน


3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่ทำให้ร้านชำทำผิดกฎหมาย


4) ความหมาย วัฒนธรรมการดื่มเหล้าของคนไร้บ้าน


5) ความเสี่ยงทางสังคมที่นำไปสู่การลดอันตรายในการดื่มสุราของเกษตรกร


6) ประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า


7) สุรากับวิถีสล่า


8) ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้หญิงดื่มสุรา: โรงพยาบาลในฐานะพื้นที่ต่อรอง


9) ยากลาย ความเป็นตัวตน ผัสสะ และสุนทรียะ


10) บุหรี่: ประสบการณ์ ผัสสะ การเลิกบุหรี่


11) พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่: ความหมาย และมุมมองของนักสูบในบริบทชุมชน


12) อรรถประโยชน์ทางสังคมของการสูบบุหรี่ในมุมมองวัยรุ่น


ดำเนินงานโดย:
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

สนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)********************************************************************

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Culture and Health Risks หรือ โทร. 0 2590 1352


ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก
ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน