รถเข็น (0 ชิ้น)
 

งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : อุบัติเหตุ ยาเสพติด

งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : อุบัติเหตุ ยาเสพติด

จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


“งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : อุบัติเหตุ ยาเสพติด”

หนังสือรวมบทความจากนักวิจัยเชิงคุณภาพหน้าใหม่ 22 คน ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร 1 ปี ที่มีชื่อว่า “หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ” แต่ละบทความเต็มไปด้วยเรื่องเล่าของกลุ่มเสี่ยงสุขภาพที่จะมาเล่าเรื่องราวชีวิตและเงื่อนไขทางสังคมผ่านงานเขียนของพวกเขา ที่ไม่เพียงแต่ทำให้สถานะองค์ความรู้เรื่องมิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเข้มแข็งขึ้น หากแต่งานวิจัยที่พวกเขาริเริ่มยังช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความตื่นตัวในการศึกษาประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมในวงกว้างอีกด้วย โดยภายในเล่ม “งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ : อุบัติเหตุ ยาเสพติด” ประกอบด้วย 10 บทความ ดังนี้

1) อุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมราชการ กับงานประเพณี

2) ทัศนคติและท่าทีปฏิบัติของชุมชนต่อการใช้จักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน

3) การรับรู้ “ความเสี่ยง” และ “ความปลอดภัย” ของคนขับและผู้โดยสารรถตู้สาธารณะ

4) ทำไมวัยรุ่นไม่สวมหมวกกันน็อก

5) ความไม่เป็นธรรมทางสังคมสู่ภาวะอันตรายบนท้องถนน: กรณีศึกษารถตู้โดยสารสาธารณะ

6) ประสบการณ์ทางอารมณ์ ความทรงจำ ผัสสะของผู้ใช้ฝิ่น

7) ความทุกข์ระทมของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด

8) ความหมายในการใช้ยาแก้ไอของวัยรุ่นมุสลิม

9) จากผู้ใช้ยา...สู่อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน

10) การนิยาม “เวลาว่าง” ของผู้ใช้เมทแอมเฟตามีน

ดำเนินงานโดย:
โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

สนับสนุนการดำเนินงานโดย:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

********************************************************************

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Culture and Health Risks หรือ โทร. 0 2590 1352


ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการและจัดส่ง 100 บาท/เล่ม)
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวก
ราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน