รถเข็น (0 ชิ้น)
 

มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ และพจน์ กริชไกรวรรณ


เป็นความพยายามที่จะทบทวนและแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพซึ่งจะช่วยให้เราก้าวพ้นจากกระบวนทัศน์เดิมที่มองปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องของความผิดปกติของอวัยวะและกรอบความคิดแบบแยกส่วนตามกระบวนทัศน์แบบชีวกลไกทางการแพทย์ที่ได้พันธนาการระบบสุขภาพไทยไว้อย่างแน่นหนาตลอดช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โดยได้สำรวจตรวจสอบทัศนะแม่บทอันเป็นรากฐานของความคิดเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์อย่างครอบคลุมและหลากหลายมิติของชีวิตที่น่าสนใจดังนี้
1)เอดส์กับความเป็นมนุษย์
2)มะเร็ง โรคสมัยใหม่กับทางเลือกสุขภาพ
3)ความตาย: ประตูสู่สภาวะใหม่
4)ชีวิต ความงาม และสุขภาพ
5)เวชปฏิบัติครอบครัวกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการแพทย์
6)ภูมปัญญาท้องถิ่นกับกระบวนทัศน์สุขภาพไทย
7)สุขภาพกับกระบวนทัศน์นิเวศวิทยาแนวลึก
8)การเรียนรู้สู่สุขภาพแนวใหม่

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 150.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน