รถเข็น (0 ชิ้น)
 

อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย

อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย

ผู้เขียน: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


หนังสือ/สื่อ ชุดโครงการอบรมแกนวิชาการสุขภาพชุมชน ลำดับที่ 11

นำเสนอผลงานวิจัยทั้ง 2 แบบ คืองานวิจัยเชิงปริมาณ ในประเด็น แนวโน้มลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขในอนาคต และการประเมินศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกับบทบาทที่กำลังเปลี่ยนแปลง และงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในประเด็น รูปธรรมอาสาสมัครสาธารณสุข: จากพื้นที่สู่กระบวนการสังเคราะห์วิจัย กลไกสนับสนุนและเสริมบทบาทอาสาสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในอนาคต

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 150.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน