รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ

โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย/สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


สาธารณสุขชุมชน ประวัติศาสตร์และความทรงจำ จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5
บันทึกรายงานการสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness Seminar) ประวัติศาสตร์สุขภาพไทย ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หนึ่งในเอกสารสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ที่ผ่านมา

ประมวล ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือวิวัฒนาการของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของ ผู้รู้เห็น กว่า 20 คน
ที่มาร่วมกันสัมมนาบอกเล่าเรื่องราวตามความทรงจำ โดยเน้นประเด็นที่ทำให้เห็นถึงความเป็นมา พัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพไทยเป็นประเด็นหลัก และพยายามเชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณสุข
ไปสู่ประเด็นเชิงนโยบายและให้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ตัวอย่างประเด็นที่สามารถดำเนินการสัมมนาผู้รู้เห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิรูประบบสุขภาพครั้งสำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

* การปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุขครั้งสำคัญ
1. การปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อมวลชนหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
2. การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2517
3. การปฏิรูปสุขภาพสู่ชนบทในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
4. การปฏิรูปการจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน
5. การปฏิรูปสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
6. การปฏิรูปด้านวิชาการสุขภาพด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

*กระบวนการการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
1. จุดเริ่มต้นและความคิดของผู้ร่วมก่อการของการปฏิรูประบบสุขภาพ
2. การทำงานด้านวิชาการของการปฏิรูประบบสุขภาพ
3. การทำงานด้านการสื่อสารกับสาธารณะในกระบวนการปฏิรูป
4. การทำงานเชื่อมโยงกับการเมืองและการผลักดันนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพ
5. การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกระบวนการปฏิรูป
6. การเคลื่อนไหวของภาควิชาชีพและบุคลากรด้านสุขภาพ
7. การบริหารจัดการองค์กรในการทำงานปฏิรูประบบสุขภาพ
8. การปฏิรูปจากรากหญ้าบทเรียนจากสมัชชาระดับต่าง ๆ

สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
องค์การอนามัยโลก
งานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 250.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน